วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
 Modern Concert Band Division 2 (8-12 นาที / ทีม)
1 17.00   [D2] Band 0000  
2 17.15   [D2] Band 0000  
3 17.30   [D2] Band 0000  
 Modern Concert Band Division 1 (10-15 นาที / ทีม)
1 18.00   [D1] Band 0000  
2 18.20   [D1] Band 0000  
3 18.40   [D1] Band 0000  
  19.00 จบการประกวด

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

SEQ Time Team Name ID Show Program Info
Individual Battle           Click icon view chart
1 #1
13.00
  Band 0000  
2   Band 0000  
3 #2
13.10
  Band 0000  
4   Band 0000  
C #3
13.20
  Band 0000  
C   Band 0000  
Dual Battle           Click icon view chart
1 #1
13.30
  Band 0000  
2   Band 0000  
3 #2
13.40
  Band 0000  
4   Band 0000  
C #3
13.50
  Band 0000  
C   Band 0000  
WoodWinds Battle - Junior Class           Click icon view chart
1 #1
14.00
  Band 0000  
2   Band 0000  
3 #2
14.10
  Band 0000  
4   Band 0000  
C #3
14.20
  Band 0000  
C   Band 0000  
DrumLine Battle - Junior Class           Click icon view chart
1 #1
14.30
  Band 0000  
2   Band 0000  
3 #2
14.50
  Band 0000  
4   Band 0000  
C #3
15.00
  Band 0000  
C   Band 0000  
BrassLine Battle - Junior Class           Click icon view chart
1 #1
15.10
  Band 0000  
2   Band 0000  
3 #2
15.20
  Band 0000  
4   Band 0000  
C #3
15.30
  Band 0000  
C   Band 0000  
WoodWinds Battle - Open Class           Click icon view chart
1 #1
15.40
  Band 0000  
2   Band 0000  
3 #2
15.50
  Band 0000  
4   Band 0000  
DrumLine Battle - Open Class           Click icon view chart
1 #1
16.00
  Band 0000  
2   Band 0000  
3 #2
16.10
  Band 0000  
4   Band 0000  
BrassLine Battle - Open Class           Click icon view chart
1 #1
16.20
  Band 0000  
2   Band 0000  
3 #2
16.30
  Band 0000  
4   Band 0000  
  17.10 Conclude Program

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

SEQ Time Team Name ID Show Program Info
Street Parade Division 2
1 11.00   Band 0000  
2 11.10   Band 0000  
3 11.20   Band 0000  
4 11.30   Band 0000  
5 11.40   Band 0000  
6 11.50   Band 0000  
7 12.00   Band 0000  
8 12.10   Band 0000  
9 12.20   Band 0000  
10 12.30   Band 0000  
Street Parade Division 1
11 12.40   Band 0000  
12 12.50   Band 0000  
13 13.00   Band 0000  
14 13.10   Band 0000  
15 13.20   Band 0000  
16 13.30   Band 0000  
17 13.40   Band 0000  
18 13.50   Band 0000  
19 14.00   Band 0000  
20 14.10   Band 0000  

 

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
Melodica Class
1 17.00   Band 0000  
2 17.10   Band 0000  
3 17.20   Band 0000  
Junior Class
4 17.30   Band 0000  
5 17.40   Band 0000  
6 17.50   Band 0000  
Student Class
7 18.00   Band 0000  
8 18.10   Band 0000  
9 18.20   Band 0000  
10 18.30   Band 0000  
 Open Class
11 18.40   Band 0000  
12 18.50   Band 0000  
13 19.00   Band 0000  
World Class
14 19.10   Band 0000  
15 19.20   Band 0000  
World Class
16 19.40   WoodWinds Battle Open Finals
17 19.50   DrumLine Battle Open Finals
18 20.00   BrassLine Battle Open Finals
  21.00 - ประกาศผลการประกวด

 

 

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

Venue: อาคารวีสมหมาย       - แผนที่

SEQ Time Description
1 14.00   พิธีรับถ้วยพระราชทาน ฯ สำหรับวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศทุกประเภท


* เวลาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง